Ervaring, rede en metode in skrifuitleg: 'n wetenskapshistoriese ondersoek na skrifuitleg in die Ned. Geref. Kerk 1840-1990

This item appears in the following Collection(s)