Die drinkpatroon van die kleurlinge in Transvaal en die Oranje-Vrystaat

This item appears in the following Collection(s)